ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช่วยเหลืองานวัดสุทัศนเทพวรารามนส่วนของการจัดเตรียมและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘๐๐ รูป

วันที่ ๒๘ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช่วยเหลืองานวัดสุทัศนเทพวราราม ในส่วนของการจัดเตรียมและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘๐๐ รูป คณะกรรมการตรวจใบตอบธรรมสนามหลวงชั้นโท ส่วนภูมิภาค ประจำการศึกษา ๒๕๖๒ รอบบริเวณพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ขอกราบขอบพระคุณภาพถ่ายจากเพจ สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ และTanapon Chern

80061654_2635755149806137_3431514325011922944_n 80349027_2635756279806024_1726380336763371520_n 80626233_2635742026474116_6342337554137743360_o 80685108_2635756409806011_597146276873633792_n 80698616_2635755549806097_5948842107996209152_n 80780635_2635756769805975_8827653751864033280_n 80868688_2646033915444927_8292147196355149824_n 81006912_2646036982111287_1213261873810505728_n 81038941_2646035745444744_4311033415739637760_n 81073823_2646036688777983_4461668810847420416_n 81115753_2635756613139324_517886095694757888_n 81125709_2635754853139500_9066427704156356608_n  81194618_2646037155444603_1415571339011424256_n  80773704_2646038915444427_1247601485961756672_n 81157236_2635742279807424_1378642106393821184_o

81222769_2646036105444708_6156469919530614784_n 81227215_2646038295444489_5005301319926284288_n 81275170_2646035465444772_6557044004351901696_n 81282017_2646033418778310_8863448125273014272_n 81368575_2646034765444842_1275016223557419008_n 81372168_2635756083139377_5392475291467644928_n 81489726_2635741836474135_191146969752666112_n 81514852_2635754469806205_7549942663961640960_n 81546789_2646037982111187_3361203824885760000_n 81555362_2646033145445004_2854599221003157504_n 81604044_2635742349807417_2450018459975680000_o 81639698_2646034618778190_3431733780660879360_n 81680244_2635754683139517_3389280769129054208_n 81789884_2635756693139316_1497384006369411072_n 81933691_2646034292111556_6829072904869642240_n