โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และเก็บออม

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และเก็บออม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของนักเรียน ครอบครัว รวมถึงผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า และผักปลอดสารพิษจากสวนเกษตรพอเพียงโรงเรียนวัดสุทัศน์ เสียงเพลงอันไพเราะจากชมรมดนตรี สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพดีและมีความคิดสร้างสรรค์ พบกันใหม่ตลาดนัดพอเพียงครั้งหน้า

80571150_2635793563135629_3140321585362108416_n 80709938_2635793023135683_2671860229552996352_n 80835173_2635795009802151_6681198843020705792_n 81001617_2635793329802319_10291493260492800_n 81233223_2635793153135670_1078179367030358016_n 81330624_2635793049802347_5234667764832010240_n