ด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓เด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดี และกระตุ้นให้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญ ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความรักสามัคคีเป็นกำลังสำคัญของชาติ ดังคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

81517918_2662303990484586_1053968219770978304_n 82981735_2662303323817986_3555869339221491712_n

82154094_2662303117151340_3022793524748746752_n 82170456_2662303227151329_8830585097108324352_n 82248870_2662303047151347_7578919683026321408_n 82293618_2662302993818019_3998378054496813056_n

82486502_2662303947151257_7772188912084058112_n 82714037_2662302957151356_2453911237944147968_n