ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “เบญจมราชาลัยนิทรรศ ๖๓” Open House 2020

วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “เบญจมราชาลัยนิทรรศ ๖๓” Open House 2020 ชื่นชมผลงาน ทักษะวิชาการ ผสานเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากคุณครูและนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มากมาย ในครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมต้อนรับ ดร.พิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานในพิธีเปิด เด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์พัชราธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงณภัทร ประเสริฐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เด็กชายนันทพงศ์ สุกไทย เด็กหญิงกรวิภา มูลมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะภาษาไทย เด็กชายชญานนท์ ศิริวชิราภรณ์ เด็กหญิงชนัญชิดา ธรรมซองเมือง และเด็กหญิงกัญญาภัค เกิดสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดย คุณครูชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่น คุณครูศิริพร ชิณรักษา และคุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง โดยคณะครูและนักเรียนได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากนายวุฒิชัย วรชิน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

81405576_2662255453822773_4621900485744394240_o 81423536_2662254380489547_1750794863609118720_o 81439143_2662255627156089_1868373317073764352_o 81487821_2662254150489570_953021000662908928_o 81552267_2662254670489518_1569594144760791040_o (1) 81966096_2662254123822906_1517459138777448448_o 82053715_2662254473822871_8370004731409465344_o 82078143_2662255047156147_2269261157845958656_o