ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำนักเรียน จำนวน ๒๐ คน เข้ากราบมุทิตาสักการะพร้อมรับทุนสงเคราะห์นักเรียนจากพระครูประกาศสรวุฒิและพระครูปลัดสุวัฒนสารคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

วันศุกร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำนักเรียน จำนวน ๒๐ คน เข้ากราบมุทิตาสักการะพร้อมรับทุนสงเคราะห์นักเรียนจากพระครูประกาศสรวุฒิและพระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของนักเรียน

82484856_2684340228280962_3253247588517806080_n 82589702_2684340818280903_5263886367217156096_n 82786126_2684341714947480_2537862648691687424_n 82786138_2684342041614114_1315003460004872192_n 82891159_2684341954947456_6409210748987244544_n 82895300_2684341661614152_880461355012849664_n 82945825_2684340161614302_8937287456428916736_n 82990216_2684341398280845_1964095236019847168_n 83173442_2684342981614020_882412816353460224_n 83465564_2684342304947421_3325041548873170944_n 83470875_2684342828280702_763125193538273280_n 83493256_2684341461614172_9073672369091903488_n 83493752_2684342681614050_4198787443345850368_n 83728787_2684341221614196_3614299955511951360_n