ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูนำนักเรียนชมรมดนตรีโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุดรำกลองยาว ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูนำนักเรียนชมรมดนตรีโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุดรำกลองยาว เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน เกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดมรดกอันล้ำค่าด้านดนตรี ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกลองยาว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในกิจกรรม “ถนนคนเดิน Khaosan Walking Street” จัดโดยสำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับประชาคมข้าวสาร ผู้ประกอบการธุรกิจและการค้า ถนนข้าวสาร ภายใต้แนวคิด Keep Khaosan Road Beautful ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ขอขอบพระคุณ นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครที่ร่วมรับชมการแสดงและให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

82457433_2688126954568956_674677102355677184_n 82462700_2688125964569055_3303399041164902400_n 82537527_2688126877902297_3323349022520901632_n 82739849_2688126271235691_7139127938292645888_n 82845730_2688125894569062_2672823302954680320_n 83006523_2688126531235665_2032177507112845312_n 83318756_2688126117902373_1678793009656758272_n 83574633_2688126761235642_3547907900078817280_n 83771763_2688126394569012_6246048802587803648_n 84124388_2688126631235655_662946421388869632_n83045972_2688127141235604_7148733615470280704_n