ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ในความเมตตาให้นำคณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ในความเมตตาให้นำคณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวราราม กราบขอบพระคุณภาพจากเพจ Facebook วัดสุทัศนเทพวราราม

82808506_517509045549220_6281376523505106944_n 83335304_517508955549229_4445829014409445376_n 83657882_517508678882590_1341288853129920512_n 83665216_517508722215919_4628020985939886080_n 83866787_517508778882580_4910312208300244992_n 84512600_517508905549234_8797582461031677952_n