โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

82640959_2694383207276664_6606914072216600576_n   83640834_2694382647276720_8648079880728084480_n 83754086_2694382743943377_4477622664436908032_n 83766744_2694382817276703_729498885260574720_n 83812664_2694383133943338_6418415920464527360_n 83816510_2694383257276659_7455805880005558272_n 83842828_2694383477276637_3191643004280504320_n 83893622_2694383517276633_2030498952289189888_n 83906467_2694382930610025_7078379572965670912_n 84121435_2694382997276685_2906811042476589056_n

82424035_2694383933943258_2541593553637736448_n 82907952_2694383773943274_943073658836877312_n