โรงเรียนวัดสุทัศน์ประชาสัมพันธ์น้าเสาธงให้เพื่อนๆเฝ้าระวังและรักษาสุขภาพของตน ด้วยการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5) หากจำเป็นต้องไปในพื้นที่ดังกล่าวให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น pm2.5

นักเรียนประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงให้เพื่อนๆเฝ้าระวังและรักษาสุขภาพของตน ด้วยการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5) หากจำเป็นต้องไปในพื้นที่ดังกล่าวให้ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น pm2.5 และเมื่อมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น และเมื่อมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาคุณครู พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไปยังที่บ้านและชุมชนให้ช่วยกันลดการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดประมาณฝุ่นละออง ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบ Real Time ได้ที่ www.bangkokairquality.com , www.air4bangkok.com , Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มความถี่การแจ้งเตือนเป็นวันละ ๓ รอบ เวลา ๐๗.๐๐ น. เวลา ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. หรือสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

82890333_2701669539881364_2747549235619561472_n 83050547_2695668283814823_326335021059145728_n 83184623_2695668200481498_1865245266622283776_n 83508332_2701669789881339_3792092914163646464_n 83643587_2701669476548037_8855279870570135552_n 83672179_2701668523214799_5791427772731621376_n 83675871_2701668899881428_6002856595963248640_n 83751591_2701668979881420_6865938949928386560_n 83844239_2701669233214728_541701805315194880_n 83871789_2701668676548117_1273531217139990528_n 83875012_2701670029881315_5561873800963817472_n 84386307_2695668387148146_897362184466595840_n