นักเรียนเโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา งาน RB OPEN HOUSE 2019 “มหกรรมวิชาการโรงเรียนวัดราชบพิธ”

ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการส Read More …

ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่​นักศึกษาปฏิบัติ​งานประสบการณ์​วิชาชีพครู(สังเกต​การ​สอน)​ จากคณะศิลปศึกษา​ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์​ เนื่องในโอกาสนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย​

วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์​ขอขอบพระคุณนายสุริยชัย​ รวิวรรณ​ ผู้อำนวยการเขตพระนคร​ ที่มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์​ ชีวังกูร​ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา​ ที่เข้าตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารเช้าอาหารกลางวัน​ งานเวรยามรักษาความปลอดภัย​ การดำเนินงานงบซ่อมแซม​ปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานการบริหารสถานศึกษา และ ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน

วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ Read More …