นักเรียนเโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา งาน RB OPEN HOUSE 2019 “มหกรรมวิชาการโรงเรียนวัดราชบพิธ”

ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย งาน RB OPEN HOUSE 2019 “มหกรรมวิชาการโรงเรียนวัดราชบพิธ” สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อนุโมทนาและประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา นักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดยคุณครูชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่น ในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก นายศรายุทธ รัตนปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดราชบพิธ รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

83830429_2722185167829801_2699683143660601344_n 84001129_2722186017829716_6018258722348859392_n 84326623_2722185817829736_468318857384165376_n 84413145_2722186257829692_473337707058167808_n 84532092_2722185284496456_1715906333162602496_n84625390_2722185971163054_8190694635690000384_n

84543861_2722186211163030_8118854478666399744_n  84761767_2722186081163043_5883004567200727040_n