โรงเรียนวัดสุทัศน์​ขอขอบพระคุณนายสุริยชัย​ รวิวรรณ​ ผู้อำนวยการเขตพระนคร​ ที่มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์​ ชีวังกูร​ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา​ ที่เข้าตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารเช้าอาหารกลางวัน​ งานเวรยามรักษาความปลอดภัย​ การดำเนินงานงบซ่อมแซม​ปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ที่มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ที่เข้าตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารเช้าอาหารกลางวัน งานเวรยามรักษาความปลอดภัย การดำเนินงานงบซ่อมแซมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การเตรียมความพร้อมสอบวัดคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานด้วยความยินดียิ่ง

83674062_2707961919252126_37572270826192896_n 83705346_2707961672585484_3488237077621899264_n 83737759_2707961822585469_1537417499614642176_n 83781568_2707961772585474_4417047214493270016_n 83949027_2707961712585480_9193694504329150464_n 84081818_2707961869252131_8568297027799089152_n

Related posts:

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหมากล้อมระดับปฐมวัย "ปฐมวัยโกะเกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ &q...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสร...
คุณพ่อสังวรศักดิ์​ กรมพลาศักดิ์​ คุณแม่ไพลิน​ สุนทรโภคากร​ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน​ พร้อมทั้ง...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูนำนักเรียนชมรมดนตรีโรงเรียนวัดสุทัศ...