ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามโทร ๐ ๒๒๒๑ ๔๓๓๑

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจ Read More …

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผ Read More …

ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นประถมศึกษา​

ขอแสงความยินดี วันพฤหัสบดี ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจ Read More …

คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรค

คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริ Read More …

ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ส่งเสริมให้คณะ​ครู​​ เข้าร่วมการประกวดผลงานครูประเภท สื่อการเรียนรู้และการประกวดผลงานครูประเภท หนังสืออ่านเพิ่มเติม/ส่งเสริมการอ่าน คณะครูได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด ​สำนักงาน​เขตพระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร

วันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจน Read More …

เด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน เด็กหญิงชลิศา หมดหลงและเด็กหญิงภริตพร ศิริวงษ์ นักเรียนชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ ๖​ ได้รับรางวัลชนะเลิศ​แข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​การงานอาชีพและกลุ่ม​สาระการเรียนรู้​ศิลปะ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการ​วิชาการ​โรงเรียน​เครือข่าย​ที่​ ๑​ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจน Read More …