คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรค

คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรค นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมรับมอบหน้ากากอนามัยและแจกให้กับนักเรียน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ ผู้ใหญ่ใจดีให้การอุปถัมภ์โรงเรียนด้วยดีเสมอมา จงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ

87019025_2775236532524664_1808914416893165568_o 88010254_2775234405858210_8281550992344875008_o 88014083_2775233522524965_2929069512919613440_o 88068695_2775235555858095_6749408485663834112_o 88084837_2775236005858050_6351121531057209344_o 88099444_2775234525858198_4413597544005763072_o 88119661_2775238575857793_1831689906909347840_o 88129926_2775235102524807_2059402119391215616_o 88174031_2775237162524601_8982036974089011200_o 88175405_2775237745857876_4405587030566764544_o 88189344_2775235389191445_1030252926485921792_o 88217496_2775234535858197_3221743251782369280_o 88217565_2775235725858078_2259671303327842304_o 88420537_2775238119191172_6514126809934594048_o