ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กราบมุทิตาสักการะ และนำนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน ๑๐ คน เข้ารับทุนการศึกษา จากพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กราบมุทิตาสักการะ และนำนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน ๑๐ คน เข้ารับทุนการศึกษา จากพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๗๙ ปี ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

85123460_2742978715750446_3448339043350216704_o 85167875_2742980622416922_5609752520126627840_o 86285445_2742978285750489_7783340936402042880_o 86295385_2742981179083533_3624689163573395456_o 86356462_2742980232416961_4664731871010095104_o 86359135_2742978152417169_8489805130370121728_o 86661837_2742979872416997_4967571866181959680_o 86725921_2742980632416921_3141050922348576768_o 87054858_2742979689083682_6460505676547358720_o86322292_2742979849083666_3728150871284908032_o