เด็กชายนันทพงศ์​ สุกไทยและเด็กหญิงกรวิภา​ มูลมา นักเรียนชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ ๖​ ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ตอบปัญหา​จากสารานุกรม​ไทย​สำหรับ​เยาวชน​ฯ​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษา​ไทยและกลุ่ม​สาระการเรียนรู้​สังคม​ศึกษา​ ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการ​วิชาการ​โรงเรียน​เครือข่าย​ที่​ ๑​​ สำนักงาน​เขตพระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร

ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเครือข่ายที่ ๑ ผลการแข่งขันเด็กชายนันทพงศ์ สุกไทยและเด็กหญิงกรวิภา มูลมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขอชื่นชมนักเรียนในความมุ่งมั่นพยายาม ตั้งใจจริงสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณการต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกด้วยดีจาก นางสาวพิมล มาประกอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดพระเชตุพน สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

87382540_2763365000378484_6774352474602995712_n 87853956_2763364533711864_1406271407670689792_n 88068082_2763365147045136_6517922882419425280_n 88116765_2763363827045268_8217767493888901120_n 88123664_2763364717045179_3721130635570446336_n 88124934_2763364137045237_5761147922582339584_n