เด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน เด็กหญิงชลิศา หมดหลงและเด็กหญิงภริตพร ศิริวงษ์ นักเรียนชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ ๖​ ได้รับรางวัลชนะเลิศ​แข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​การงานอาชีพและกลุ่ม​สาระการเรียนรู้​ศิลปะ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการ​วิชาการ​โรงเรียน​เครือข่าย​ที่​ ๑​ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเครือข่ายที่ ๑ ผลการแข่งขันเด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน เด็กหญิงชลิศา หมดหลงและเด็กหญิงภริตพร ศิริวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขอชื่นชมนักเรียนในความมุ่งมั่นพยายาม ตั้งใจจริงสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในครั้งนี้ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนวัดสุทัศน์สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

88015454_2775182842530033_6442007072014860288_o 88037311_2775182682530049_2568256577467318272_o 88097080_2775182762530041_7514091382235987968_o 88099438_2775184205863230_7349255124440580096_o 88111427_2775182915863359_955677863137247232_o 88118059_2775183049196679_35410703980429312_o 88118484_2775183555863295_3942324187208613888_o 88125269_2775183195863331_7933463108687757312_o 88261156_2775183079196676_5912136664649564160_o 88420524_2775183255863325_1258648554163929088_o