ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นประถมศึกษา​

ขอแสงความยินดี วันพฤหัสบดี ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครู เข้าร่วมการประกวดแข่งขันแอโรบิก นักเรียนชั้นประถมศึกษา ขอชื่นชมคณะครูและนักเรียนในความมุ่งมั่นพยายาม ตั้งใจจริง เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณการต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกด้วยดีจาก ท่านผู้อำนวยการสุริยา ลุนหงส์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชบพิธ สำนักงานเขตพระนคร รวมถึงท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับ และดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนอย่างดียิ่ง รวมถึง ท่านพงศธร ไวยเชิงค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครที่เดินทางมาให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนราชบพิธ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

82304830_2781434048571579_8016323228374925312_n 84683201_2780526115329039_1675069681033019392_n 87019330_2780527168662267_9176158273118666752_n 87029763_2780526168662367_6517765510522732544_n 87482864_2780526541995663_3208668284706619392_n 88054736_2781433465238304_6283989740521783296_n 88237066_2781433408571643_8645841369543213056_n 88969505_2780527091995608_4286957821943087104_n 89257380_2780526241995693_5145897718605938688_n