ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามโทร ๐ ๒๒๒๑ ๔๓๓๑

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓                                         ติดต่อสอบถามโทร ๐ ๒๒๒๑ ๔๓๓๑

91984975_2834546256593691_2162510621877207040_n