ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามโทร ๐ ๒๒๒๑ ๔๓๓๑

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓                                         ติดต่อสอบถามโทร ๐ ๒๒๒๑ ๔๓๓๑

91984975_2834546256593691_2162510621877207040_n

 

Related posts:

โรงเรียนวัดสุทัศน์มุ่งส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพดี
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ คณะผู้บริห...
โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเสาชิงช้าเกมส์ ครั้งที่ ๑ ให้แก่นักเรียน
กรุงเทพมหานครรับมอบเครื่องบริโภคจากวัดสุทัศนเทพวรารามนำส่งต่อผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด-๑๙