ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขตพระนครและคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพระนคร แสดงความยินดีกับนายสุรเดช อำนวยสาร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพระนคร

วันศุกร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขตพระนครและคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพระนคร รวมถึงคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ แสดงความยินดีกับนายสุรเดช อำนวยสาร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพระนคร ณ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณภาพจากเพจสำนักงานเขตพระนคร

95875034_2906155946099388_6065703937577582592_n

 95554404_2906156116099371_7264159044779114496_o