ขอกราบขอบพระคุณ คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ มีความห่วงใยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน ให้ความอนุเคราะห์มอบโดนัทคริสปี้ครีม (Krispy Kreme)

วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณ คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ มีความห่วงใยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียน ให้ความอนุเคราะห์มอบโดนัทคริสปี้ครีม (Krispy Kreme) รสออริจินัล นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับมอบ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ คุณอัจราพรรณ คณาธนะวนิชย์ ผู้ใหญ่ใจดีให้การอุปถัมภ์โรงเรียนด้วยดีเสมอมา จงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ

97545288_2948905978491051_3570062488147853312_o