สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 on ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ONLINE ON-AIR ON HAND และ ON SITE

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 on ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ONLINE ON-AIR ON HAND และ ON SITE โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #สำนักการศึกษา

99111648_3888565934552079_5055626907727429632_n