แผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยการร่วมมือร่วมใจของ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อเกิดเป็นห้องเรียนออนไลน์ (ช่วงทดสอบความพร้อม/ทดลองสอน/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้เหมาะสมกับความพร้อมและต้องการของผู้เรียนทุกคน) ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน ให้ความร่วมมือคอยอำนวยความสะดวกสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มกำลังความสามารถ

98004083_2940393779342271_9040472594016370688_n 97998126_2940393356008980_8804143311339126784_n 97139930_2940393852675597_6139510102996025344_n  97966475_2940393409342308_6718781971524222976_n

97996309_2940393462675636_4071866791767310336_n97287911_2940391309342518_5470922044495364096_n 97262183_2940392236009092_2484626498992996352_n

97149497_2940394032675579_6634274121993682944_n 97092401_2940393719342277_854319405205553152_n 97073971_2940393319342317_1632097429429944320_o

96866328_2940393886008927_5560850971682144256_n       96824796_2940394036008912_7748367988373323776_n 96810286_2940393622675620_5206116815113027584_n

96805680_2940393302675652_4780510170537000960_n 96737876_2940391552675827_3067469607058014208_n  97255517_2940393766008939_4833010897280565248_n