นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคระครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราช​วรมหาวิหาร

วันอังคาร ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถว Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีและร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอังคาร ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถว Read More …

นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ เข้าร่วมการประชุม​ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ​เชื้อ​ไวรัส​โค​โรนา​ ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

วันศุกร์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประชุมเตรียมความพร้อมก่ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นางสาวก Read More …

เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ที่ได้บริจาคผ้าผูกประดับบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และซุ้มลงนามถวายพระพร จำนวน ๓ ม้วน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓

วันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …