นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ เข้าร่วมการประชุม​ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ​เชื้อ​ไวรัส​โค​โรนา​ ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

วันศุกร์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมการประชุมประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ซึ่งคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ ๕ นำโดย พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ ประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ประชุมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสำนักงานเขตพระนคร เพื่อวางแนวทางและจัดมาตรการการป้องกัน โดยมี นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตพระนคร ร่วมประชุม ณ โรงเรียนวัดราชนัดดา ขอขอบพระคุณท่านคณะอนุกรรมการทุกท่านที่กรุณารับฟังแนวทางการดำเนินการของโรงเรียน และให้ข้อเสนอแนะ กำลังใจในการเตรียมความพร้อมรวมทั้งมอบ เครื่องตรวจวัดไข้จำนวน ๒ เครื่อง แอลกอฮอล์เจล ๑ แกลลอน และน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

101779383_3000016336713348_3502987978142088379_o 101823290_3000016460046669_632367758371406746_o 101833508_3000016503379998_1179583483255632690_o 101838972_3000016206713361_6699820186974846593_o 101855265_3000016280046687_6973345435223447889_o 101861955_3000017373379911_1622101754745123714_o 101870193_3000016976713284_5626286540790487848_o 101894271_3000017203379928_2031895997903559472_o 101984074_3000016563379992_6189342845605285604_o 102396793_3000016403380008_1168904115217834094_o 102423710_3000016916713290_1508235296321411210_o 102895327_3000016140046701_2020769908864099510_n