นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคระครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราช​วรมหาวิหาร

วันอังคาร ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนครนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีและร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ฯ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช และเพื่อเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุทัศนเทพวราราม รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร

101693601_3000565466658435_529075467978760335_o   101928685_3000565569991758_179162514838277761_o 101839405_3000565373325111_3725624790453065608_o  101954539_3000565759991739_1849796750986531409_o

101864810_3000564419991873_6696956786278580713_o 102321677_3000564669991848_1888629907306336368_o 102961928_3000564336658548_178963593062835036_o

101868553_3000570236657958_7100468563161878056_o 101877331_3000566353325013_2429441872824073510_o 101908469_3000566673324981_337757814316368508_o 101909916_3000566586658323_4846233355423195187_o 101910786_3000566943324954_603227309482447659_o   101943134_3000568233324825_4393296123511313480_o   102261490_3000566249991690_3224568521146593124_o 102279767_3000565126658469_2686699116027147207_o  102911853_3000564803325168_3658877844740098298_o 101989544_3000567059991609_1744265333148274677_o  104163232_3000566463325002_5066861902037579419_o  101978441_3000568616658120_1207030372956803883_o

101840755_3000566783324970_1468858008372655748_o 101825327_3000568889991426_5557230241540820861_o