นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีและร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอังคาร ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนครนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีและร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ฯ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช และเพื่อเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุทัศนเทพวราราม รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร

103516331_3000557856659196_6872099657979206890_o 103133865_3000556556659326_7955083411639714275_o 102941115_3000557733325875_683592376214211315_o 102387909_3000557026659279_5910857738136572744_o 101989544_3000557483325900_5227172236647531072_o 101987178_3000557153325933_6741266549184825890_o 101974226_3000557623325886_4896448416111533253_o 101956353_3000558756659106_6217186917141976342_o 101948303_3000557973325851_5929734258409788858_o 101890220_3000558516659130_349738177441530100_o 101847020_3000556939992621_7508641231790880394_o 101833478_3000556439992671_6784147214816401074_o 101818342_3000556826659299_2290148424709254214_o 101793191_3000558396659142_895339350466052352_o 101738630_3000556706659311_372697044020984961_o