เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ที่ได้บริจาคผ้าผูกประดับบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และซุ้มลงนามถวายพระพร จำนวน ๓ ม้วน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓

วันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ที่ได้บริจาคผ้าผูกประดับบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และซุ้มลงนามถวายพระพร จำนวน ๓ ม้วน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ กราบขอบพระคุณพระมหาสรรเสริญ เมติโก เป็นผู้แทนมอบแก่คณะครูและบุคลากร ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่ให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา

95917069_2977490865632562_5611724803468689408_n  100056788_2977501378964844_6126092977350639616_n  100491885_2977490395632609_1458730808238931968_n

100515728_2977501505631498_5733662356680998912_n 100691103_2977501785631470_6477401072867475456_n 100694734_2977502245631424_440009327776890880_n 100696665_2977502145631434_7736539206058508288_n 100784473_2977501652298150_608233430005579776_n 101001384_2977514012296914_7197557618280235008_n 101206529_2977513838963598_8596870337117814784_n 97187208_2977501978964784_2496871738516701184_n 101370503_2977501822298133_7379415351160733696_n