โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อวางแนวทางและจัดมาตรการการป้องกัน โดยนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้มอบหมายนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพระนคร เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรง เรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพระนครที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกต่อแนวทางการดำเนินการของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

101733550_2999972946717687_344060035925764074_n 101755936_2999970580051257_1778437423414861033_n 101773900_2999973370050978_5118389651656210225_n 101801137_2999971530051162_1053267582843066764_n 101814548_2999970363384612_7074195770812872298_n 101840814_2999973123384336_1881897885917764251_n 101847097_2999973886717593_2708214590585023888_n 101849829_2999972160051099_5688148132546367016_n 101867063_2999969973384651_6802829565280827588_n 101912388_2999970013384647_7649891308555625647_n 101917246_2999973416717640_7641536770616956649_n 101952126_2999974806717501_2287891706340276651_n 101977439_2999975026717479_6924359484663187434_n 102263825_2999970900051225_7823016376019094980_n 102563894_2999970463384602_4474864299484489460_n 102576335_2999970530051262_5178135346176368196_n 102886849_2999971693384479_2973928932160016513_n 102903628_2999970263384622_1699549283481494397_n 102938333_2999970080051307_1692957953083853190_n 102951345_2999970126717969_4079667842245898278_n 102958203_2999973550050960_1395869459876510062_n 103017454_2999970643384584_5136175275355616805_n 103051720_2999971086717873_7124317356797947090_n 103065156_2999974243384224_445175282515478502_n 103137573_2999970216717960_6298697703119531311_n 103177655_2999972066717775_7482830810122320851_n 101733550_2999972946717687_344060035925764074_n