โรงเรียนวัด​สุทัศน์​ ขออนุญาต​แนะนำอุปกรณ์​ของใช้ส่วนตัว​ ที่นักเรียนควรเตรียม มาโรงเรียน​ในวันเปิด​ภาคเรียน​ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขออ Read More …

โรงเรียนวัด​สุทัศน์​ ขออนุญาต​แนะนำขั้นตอนการรับส่งนักเรียน ผ่านจุดคัดกรองในวันเปิดภาคเรียน​ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานศึกษา

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขออ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์บริเวณสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีย Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโพลีคาร์บอเนต บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีย Read More …

างสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ธนบุรี ในการเข้าฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​ครู​ ภาคเรียน​ที่​ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระ Read More …