ขอกราบขอบพระคุณ สามเณรธนพล เฉิน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำโยมแม่ (คุณแม่นุชจรี เฉิน) พร้อมครอบครัว นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันเสาร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณ สามเณรธนพล เฉิน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำโยมแม่ (คุณแม่นุชจรี เฉิน) พร้อมครอบครัว นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและออกกำลังกาย จำนวน ๑๕ ชุด ขอกราบขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา

105135831_3029214730460175_1804579934071323240_o 105575158_3029215190460129_903740859477637756_n

103923395_3029216970459951_5878868017261870914_n 104998941_3029215900460058_323828067786179424_n

104847753_3768446826505729_6690217523846882423_n 79228406_2330888070390717_2173998926220532301_n