นางสาวกาญจนา​ จันทร์สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำคณะ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ดำเนิน​การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ (COVID-19)​

วันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อวางแนวทางและจัดมาตรการการป้องกัน โดยนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้มอบหมายนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพระนคร เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ สอบถามความพร้อมการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน การอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรง เรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพระนครที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกต่อแนวทางการดำเนินการของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

104997833_3034388366609478_5361739166872033160_o 105287541_3034390329942615_5250449769144009_o 105329110_3034389573276024_635124772320874035_o 105421454_3034388509942797_8608176859542381792_o 105524705_3034391893275792_1709286063774750536_o 106008456_3034388173276164_4806755251138896756_o (1) 106008456_3034388173276164_4806755251138896756_o 106010975_3034389153276066_4127774587466887013_o