นางสาว​กาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ เป็นประธา​นในการประชุมคณะครูและ​บุคลากร​ ครั้งที่​ ๑/๒๕๖๓​

วันอังคาร ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นประธานในการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อการเตรียมความพร้อมวางแนวทางและจัดมาตรการป้องกันความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้มีความพร้อมสูงสุดในการให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ สร้างความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

104117347_3038537142861267_3773742179129534090_o (1) 104117347_3038537142861267_3773742179129534090_o 104401878_3038537316194583_7646741571120888271_o 104655281_3038536916194623_3073197828091829304_o (1) 104655281_3038536916194623_3073197828091829304_o 104855036_3038536992861282_6994652687123080005_o