ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ตรวจความพร้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ​โรงเรียนวัด​สุทัศน์​ เตรียมเปิดเทอม ๑ ก.ค.นี้ 

วันอังคาร ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. : นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ โดยมีคณะครูและบุคลากร ร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์ความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียน

104283408_3038617322853249_5704447727825595420_o 104337540_3038612512853730_5254596877176806397_o 104385073_3038612989520349_2428533145834049920_o 104461946_3038614919520156_5185378245432680061_o 105407210_3038617142853267_1502750423877938564_o 105429259_3038613372853644_7377267773413132407_o 105478017_3038612216187093_1245887537382139967_o 105537116_3038615302853451_3984180086322509544_o 105538933_3038611289520519_8135541927762207792_o 105538938_3038617746186540_8675394819487951420_o 105550289_3038616296186685_9183174772965510283_o 105550292_3038619046186410_4581136524652749696_o 105568284_3038620389519609_1339204431107931821_o 105676241_3038611592853822_1275895552007041788_o 105692856_3038614359520212_8879849086903124992_o 106004249_3038621066186208_8423101018536271389_o 106005465_3038617556186559_607653487011126204_o 106016164_3038619716186343_4801045592021564844_o 106022321_3038619349519713_5287952425954482521_o 106034094_3038614062853575_695144609675950655_o 106070132_3038610956187219_3938049178401134023_o 106074589_3038613572853624_7533396821799467026_o 106097216_3038618822853099_96757517201489495_o 106119562_3038617969519851_4803777530619696818_o 106121777_3038619849519663_2659482668468629792_o 106128731_3038615562853425_1379717069600836620_o 106220730_3038619136186401_2087716415691733902_o106097216_3038618822853099_96757517201489495_o