ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโพลีคาร์บอเนต บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโพลีคาร์บอเนต บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน เพื่อความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียน

104329686_3046796325368682_4956661274014176526_n 106001672_3046796392035342_7910384371542562435_n 106004294_3046796028702045_6953057909844324571_n 106045460_3046796448702003_8515258393618046918_n 106080152_3046796238702024_9129970758407107107_n 106108104_3046796068702041_5018920608828271679_n 106200807_3046795958702052_1703639583161505396_n 106567741_3046796142035367_7216242811648074543_n