างสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ธนบุรี ในการเข้าฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​ครู​ ภาคเรียน​ที่​ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๗ คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนวัดสุทัศน์ให้มีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

75572087_3045907982124183_8390742667522721674_o (1) 75572087_3045907982124183_8390742667522721674_o 106006000_3045908212124160_1823799116171724303_o 106013855_3045910015457313_9196992341015828218_o 106097093_3045908862124095_4453623260680866959_o 106110572_3045908448790803_6648356368951046477_o 106138130_3045909122124069_8507676452975777420_o 106255380_3045909665457348_6340318479184102934_o