โรงเรียนวัด​สุทัศน์​ ขออนุญาต​แนะนำขั้นตอนการรับส่งนักเรียน ผ่านจุดคัดกรองในวันเปิดภาคเรียน​ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานศึกษา

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขออนุญาตแนะนำขั้นตอนการรับส่งนักเรียน ผ่านจุดคัดกรองในวันเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานศึกษา โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด

Untitled

Related posts:

โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ โรงเรียนวัดสังเวช ในการประกวดแข่งขันร้องเพ...
โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระนคร สำน...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษ...
แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (...