โรงเรียนวัด​สุทัศน์​ ขออนุญาต​แนะนำอุปกรณ์​ของใช้ส่วนตัว​ ที่นักเรียนควรเตรียม มาโรงเรียน​ในวันเปิด​ภาคเรียน​ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว ที่นักเรียนควรเตรียม
มาโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในสถานศึกษา โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความพร้อมในการแนะนำให้บริการแก่นักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

106096209_3046842082030773_6214767304913014018_o

 

Related posts:

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสโรชินี ออนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาป...
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเ...
ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำ​คณะ​ครู​และ​บุคลากร​ทางการ​ศึกษา​เฝ้ารับเสด็จพระบาทส...
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓...