นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งผลการดำเนินการตามนโยบายและภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพระนครประชุมมอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในสังกัด Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณบุคลากรทางการพยาบาล จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวี(การป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖​

วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณ Read More …

​ พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที “เจ้าคุณพิพิธ” ผู้ช่วยเจ้าอาวาส​วัด​สุทัศน​เทพ​ว​รา​ราม​ เจ้าคณะ​เขต​ดุสิต​ มอบให้พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ นำอาหารว่างมอบให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดสุทัศน์​

วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวา Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำผู้แทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนัก Read More …

คุณอัจฉราพรรณ คณาธนะวนิชย์มีความห่วงใย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษ (หมูกระทะ) พร้อมด้วยเครื่องดื่ม

วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดย คุณอัจฉราพรรณ คณาธนะวน Read More …

นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ ​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำคณะ​ครู​ บุคลากร​ทาง​การศึกษา​และ​นักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​ครู​ ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้าย​วันเกิด​ของคุณครู​สุดาทิพย์​ บุญโนนยางและคุณ​ครู​อรชา​ เพียรการ​

วันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู Read More …