คุณอัจฉราพรรณ คณาธนะวนิชย์มีความห่วงใย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษ (หมูกระทะ) พร้อมด้วยเครื่องดื่ม

วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดย คุณอัจฉราพรรณ คณาธนะวนิชย์มีความห่วงใย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษ (หมูกระทะ) พร้อมด้วยเครื่องดื่ม จากผลการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทักษะให้แก่นักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมรับมอบและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ขออำนาจคุณพระศรีรัตตรัย อำนวยอวยพระให้ คุณอัจฉราพรรณ คณาธนะวนิชย์ ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา ให้ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการ

107697648_3085112071537107_326524542439972793_o