นายสุรเดช​ อำนวยสาร​ ผู้อำนวยการเขตพระนคร และคณะเจ้าหน้าที่​ของสํานัก​งานเขตพระนคร​ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงานในการเปิดเรียนวันแรก ในภาคเรียนที่​๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูรหัวหน้าฝ่ายการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพระนคร เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงานในการเปิดเรียนวันแรก ในภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา

106218970_3074175389297442_6158000277798467567_n 106985159_3074175689297412_2900235663196301793_n 107010612_3074175149297466_1492237634776938231_n 107036109_3074174585964189_6965137851409249427_n 107369297_3074174845964163_7822945867967130811_n 107375278_3074175802630734_8175380314703892296_n 107513614_3074175462630768_8228024763249191414_n 107561904_3074175572630757_3121511760442647351_n 107568803_3074174762630838_5698311751938797725_n 107658394_3074174662630848_6665259676277838129_n 107696042_3074176015964046_5492351405143990578_n 83521734_3074177035963944_4679975807525405649_o

107664382_3074175302630784_1369619334000791727_n 107694096_3074176152630699_3956633458525490437_n

107456100_3074176712630643_4751501228592428926_o 107829017_3074174975964150_7159690965442787314_n

106550086_3074176075964040_2176613032287311698_n 106898146_3074176619297319_5436432039416111380_o