นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์​ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร​ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพระนครร่วมประชุมออนไลน์รับมอบนโยบายด้านการศึกษา                                                                                          วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ขอขอบคุณภาพข่าวจากเพจ facebook สำนักงานเขตพระนคร

106065985_3055592504489064_9161441788629850663_o 106097224_3055592424489072_5383315061013403542_o 106497750_3055592211155760_3281669782444180307_o 106528737_3055592291155752_8615409282775004395_o