ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียนวัดสุทัศน์​ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ​ นายสุรเดช อำนวยสาร​ ​ผู้อำนวยการเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ให้ความ​อนุเคราะห์​มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดฝุ่นละออง มูลนกพิราบ

วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนาจันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดฝุ่นละออง มูลนกพิราบ เพื่อความสะอาดและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการป้องกันโรคและการติดเชื้อโรคจากสัตว์ และรักษาความสะอาดตามมาตรการการป้องกันโรค รวมถึงเปลี่ยนน้ำบ่อเลี้ยงปลาและสวนบัว เพื่อประโยชน์ในพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง สำหรับนักเรียนในการศึกษาต่อไป

106897187_3074200725961575_5183266183350614148_o 106922233_3074199942628320_2986473073410813103_o 106923648_3074199859294995_961262489458385710_o 107030498_3074200502628264_2885279567105935783_o 107036109_3074200449294936_4778665465624501502_o 107813536_3074200025961645_3025085341770452409_o 106806961_3074200132628301_116497338275603582_o  107156302_3074200239294957_4987507218631056586_o  106995694_3074200622628252_2903343334308099888_o