พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองแม่กองธรรมสนามหลวงจึงมอบข้าวสาร น้ำตาล เครื่องบริโภคต่างๆ และมอบเครื่องดื่มนมถั่วเหลือง ยูเอชที จำนวน ๒๐๐​ ลัง ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร

วันอังคาร ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ วัดสุทัศนเทพวราราม
โดยดำริของ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี
(เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)
กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๔
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
🙏🏻 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพละกำลังในการศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในคุณความดี และมีกำลังใจสู้ภัยจากโรคต่างๆ จึงมอบข้าวสาร น้ำตาล เครื่องบริโภคต่างๆ และมอบเครื่องดื่มนมถั่วเหลือง ยูเอชที จำนวน ๒๐๐ ลัง ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร และสอบถามการดำเนินการต่างๆของโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้รองรับมาตรการการป้องกันดังกล่าว และมอบกำลังใจในการดำเนินงานของโรงเรียน ในการนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำมามอบให้กับนักเรียนต่อไป
🙏🏻โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา

106810510_3074225329292448_2673301712347881364_o 106909144_3074225092625805_386223731636171565_o 106987305_3074224892625825_1519063668743753628_o 107514333_3074224512625863_7155122589796202290_o 107600618_3074224592625855_8592524482517687306_o 107773756_3074224769292504_7983155112098178486_o