พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต พร้อมด้วย คุณไพศาล ทรัพย์วงศ์เด่น นางสาวมัณฑนา แซ่ตั้ง มีความห่วงใยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานศึกษา ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (face shield)

วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอ กราบขอบพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต พร้อมด้วย คุณไพศาล ทรัพย์วงศ์เด่น นางสาวมัณฑนา แซ่ตั้ง มีความห่วงใยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานศึกษา ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (face shield) จำนวน ๒๕๐ ชิ้น นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันรับมอบ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีให้การอุปถัมภ์โรงเรียนด้วยดีเสมอมา จงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ

106023707_3053050674743247_3647153292856573552_n