โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณบุคลากรทางการพยาบาล จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวี(การป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖​

วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณบุคลากรทางการพยาบาล จากศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวี(การป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับด้วยความยินดี

107749870_3090665647648416_4812539531661782856_o 107767403_3090665320981782_6253471368685889969_o 107824249_3090666410981673_738919936552804255_o 107950515_3090666264315021_1848106594174631443_o 108983341_3090665564315091_3493932793724310211_o 109008702_3090666120981702_5557161909717409555_o 109210089_3090665454315102_4350812407610831336_o 109243923_3090665184315129_3611132295718547339_o