โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณนายสุรเดช​ อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ให้อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล​ เข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การกำจัดยุงร้ายให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ให้อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความปลอดภัย เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนตก โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ตามมาตรการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค

106808760_3074185602629754_388268868174452145_o 106898791_3074185929296388_8418123528054158057_o 106924237_3074185409296440_3883449340796755370_o 106929554_3074185869296394_758826446303371510_o 106988345_3074185739296407_8234154971688567597_o 107123508_3074185999296381_3194129142138125313_o 107250580_3074186052629709_2903688706629002546_o 107354119_3074186109296370_8517347963121278972_o 107370739_3074185682629746_124437716800256712_o 107375355_3074185512629763_4232442847861827898_o 107693216_3074186165963031_7036986952497164442_o