โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ตามมาตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

74168537_2622566021176336_6550871514971283614_o 106022321_2622566464509625_6191166728890490634_o 106024405_2622565284509743_2560494140785244709_o 106045395_2622566254509646_3056026364950469799_o 106059229_2622565657843039_5573069418900727215_o 106074242_2622564671176471_1059285980288564066_o 106108104_2622565121176426_2156423132102897176_o 106134338_2622565351176403_930004691135252348_o