โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นำเสื้อกันฝนมามอบให้นักเรียนสำหรับใช้ในช่วงฤดูฝน

วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นำเสื้อกันฝนมามอบให้นักเรียนสำหรับใช้ในช่วงฤดูฝน โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูรับมอบด้วยความยินดียิ่ง

73395361_3056306511084330_1801171427559506102_o 105999832_3056306684417646_1783672087836859152_o 106912921_3056306857750962_2570281597494896358_o