โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำผู้แทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำผู้แทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของคนไทย เรียนรู้มารยาทชาวพุทธ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันนำเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งจตุปัจจัย ถวายแด่คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาเอกพงษ์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส    วัดสุทัศนเทพวราราม ขอกราบขอบพระคุณภาพข่าวจาก สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

107614619_3085349414846706_4902260842076381630_o 107749875_3085349544846693_7543232387506931339_n

107692002_3085349244846723_8078080995859374169_o 107746716_3087213307993650_7968675285367132328_o 107698768_3087212541327060_4861330993182581922_o 107744324_3087211621327152_7850675383800847236_o 108068940_3085349424846705_722657805636750445_o 107783877_3087211604660487_4251165902067482760_o 107824498_3085349248180056_2138625575851290462_o 107834501_3087212467993734_7229005162002463192_o 107836312_3085349531513361_7216602679059367565_n 107847146_3087212331327081_9088357414989567767_o 107986393_3087212114660436_5061578327015223084_o 108001172_3087212117993769_4786550004088183475_o 108059415_3087212814660366_1334528994538576485_o 107544142_3087212297993751_137717749598245830_o